Koleje patří vlakům.

Naše produkce připravila nové výukové filmy pro děti, které si u nás objednalo MINISTERSTVO DOPRAVY a Centrum Dopravního výzkumu. Více o tomto projektu si přečtěte v přiložené tiskové zprávě :)

Tisková zpráva (12. 09. 2018, Brno)

V České republice každoročně dochází k vysokému počtu střetů vlaků s osobami, které až v 80% případů končí úmrtím. Počet obětí se pohybuje okolo 200 ročně. Znalost zásad bezpečného chování v blízkosti železniční trati může napomoci snížení tohoto čísla. Děti a mládež však nemají tolik příležitostí k jejich osvojení, jak by se na první pohled zdálo.

Příklad uvědomělých rodičů? Škola?

Základní znalosti a správné návyky v dopravě by měli dětem vštěpovat na prvním místě rodiče. Jak se však ukázalo v rozhovorech s žáky a studenty, rodiče a příbuzní dětem poskytují velmi často spíše špatný příklad. Rizikové chování je vlastní celým rodinám. Průzkum názorů a znalostí z roku 2017 pak potvrdil, že velká část občanů bydlících v blízkosti trati postrádá důležité znalosti: kdy a kde je přecházení legální a jaká jsou rizika neoprávněného vstupu na trať. Potřebné vědomosti v dostatečném rozsahu zpravidla děti nezískají ani ve škole. Dopravní výchova se soustředí spíše na pohyb v silniční dopravě.

A proč věnovat pozornost právě dětem?

Z průzkumu vyplynulo, že děti a mládež patří mezi časté uživatele nelegálních zkratek přes dráhu. „Využívají koleje a jejich bezprostřední okolí nejen ke zkrácení cesty, ale i k volnočasovým aktivitám“, vysvětluje Pavel Tučka z Centra dopravního výzkumu. „Má smysl se zaměřit právě na ně, protože jsou nejpřístupnější novým informacím a nabyté vědomosti jim budou sloužit po celý život“, doplňuje. 
Z tohoto důvodu tým Centra dopravního výzkumu ve spolupráci s firmou Morava Graphic vytvořil dva krátké osvětové filmy, ve kterých jsou stručnou a zábavnou formou představeny zásady bezpečného pohybu v okolí železnice i důsledky, ke kterým jejich nerespektování může vést.

Dva příběhy, žádný happyend.

Dva filmové příběhy se společným názvem „Koleje patří vlakům“ jsou určeny různým věkovým skupinám, 11 – 14 let a 15 – 18 let. Poučit se z nich mohou ale i ostatní. Oba ukazují několik běžněse vyskytujících situací, ve kterých se však aktéři nechovají s patřičnou opatrností. Hrdina prvního příběhu si vyslouží nepříjemnosti s policií, školou a rodiči, chlapec ve filmu pro starší děti zaplatí cenu mnohem vyšší.

Kde budou mít diváci možnost filmy vidět?

„Naším cílem je, aby spoty vidělo co nejvíce dětí, mládeže i dospělých. K vidění budou na našich webových stránkách a youtube, oslovíme i média. Oba filmy budou zároveň volně k dispozici školám, které projeví zájem. Doplní tak vyučovací hodiny věnované prevenci v dopravě.“ uzavírá Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu. Filmy vznikly ve spolupráci s Drážní inspekcí a SŽDC za finančního přispění Ministerstva dopravy.


Fotografie ze zákulisí

IMG_1493.jpg
IMG_1482.jpg
ronin